TIOP-3.4.2-11/1-2012-0294 bemutatása

A Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0294 kódszámú, Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhívásra 2012-ben „ A tassi szociális otthon korszerűsítése” című pályázatot nyújtotta be.
Igényelt támogatás összege: 119.722.628.- Ft.
Támogatási intenzitás 100 %
Pályázati cél: Intézmény épületének korszerűsítése, zsúfoltság megszüntetése és akadálymentesítés.
Az ESZA Nonprofit Kft, mint Közreműködő Szervezet (a továbbiakban KSZ) 2013. április 18-i levelében értesítette a pályázót, hogy a „pályázata szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, pályázata tartaléklistára került.”
A Támogatói Okirat 2014.07.21-én keltezéssel került megküldésre a pályázó felé.
A Támogató Szerződés 2015.02.16-án lépett hatályba.
A TIOP-3.4.2.-11/1-2012-0294 azonosítószámú a „A tassi Fogyatékkal Élők Otthonának korszerűsítése” című pályázat megvalósítása 2014.08.01-én kezdődött meg. A megvalósításában 4 fő projekt munkatárs végzi jelenleg munkáját megbízási szerződéssel (1 fő pénzügyi vezető, 1 fő pénzügyi asszisztens, 2 fő projekt asszisztens, 1 fő szakmai vezető), valamint 1 fő projektmenedzser, aki az intézmény alkalmazásában áll.
Projekt előrehaladás:
Elkészült az engedélyezési tervdokumentáció, valamint a kiviteli tervdokumentáció. Továbbá megbízási szerződést kötöttünk az építési beruházás közbeszerzési eljárásának lebonyolítására. Az eljárás jelenleg folyamatban van, az ajánlattételi határidő 2015. január 20-a volt, a kiviteli szerződéskötés várhatóan 2015.03.20-án kerül aláírásra.
Feltételes vállalkozási szerződéssel rendelkezünk továbbá a tervezői művezetésre, valamint a műszaki ellenőrzésre.
Az alábbi tevékenységekre rendelkezünk vállalkozói/megbízási/építési szerződésekkel:

  • Szakmai terv készítése (egyszerű beszerzési eljárás)
  • Engedélyezési tervdokumentáció készítése (egyszerű beszerzési eljárás)
  • Kiviteli tervdokumentáció készítése (egyszerű beszerzési eljárás)
  • Közbeszerzési szakértő megbízása (egyszerű beszerzési eljárás)
  • Műszaki ellenőrzés (egyszerű beszerzési eljárás) – feltételes vállalkozói szerződés
  • Tervezői művezetés (egyszerű beszerzési eljárás) – feltételes vállalkozói szerződés
  • Nyilvánosság biztosítása
  • Könyvvizsgálat (Egyszerű beszerzési eljárás, beszerzési eljárás indítása: 2015. augusztus)
  • Eszközbeszerzés (Egyszerű beszerzési eljárás, beszerzési eljárás indítása: 2015. május)
  • ESZA típusú tevékenységek lebonyolítása (Egyszerű beszerzési eljárás, beszerzés indítása: 2015. március)