Kezdőoldal

 Fogyatékos Személyek Otthonhona Tass

Az ősi Szalay kastélyban működő Fogyatékos Személyek Otthonhona Tass épülete 1948-tól működik idősek és fogyatékos személyek otthonaként, 1985 óta pedig kizárólag a jelenlegi minőségében. Az 1960-as években megépült a második épület, amelyben szintén lakószobák vannak. A mosoda épülete az 1980-as években épült.
A Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézménye – székhely: 6090 Kunszentmiklós, Felsőszenttamás dűlő 8. Telephely: 6098 Tass, Egecsei krt.48. (továbbiakban: Intézmény) 2013.01.01. –től az „Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény rendelkezésének tartalma alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásába került.
Az Intézmény irányító szerve a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ volt 2013.01.01-2013.03.31-ig, melyet 2013.04.01-től a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége vett át. Az intézmény 50 fő középsúlyos- és súlyos-, halmozottan súlyos fogyatékos személyek igényeit szolgálja ki.
Az intézmény alaptevékenysége: Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
Az intézmény jelenlegi elérhetősége: Fogyatékos Személyek Otthona Tass, 6098 Tass Egecsei krt 48.

Az intézményben 50 fő középsúlyos, súlyos halmozottan súlyos fogyatékkal élő felnőtt korú férfi és női ellátott él. A működési engedélyben meghatározott 50 fős férőhely 100%- ban kihasznált.
Működési köre Magyarország közigazgatási területe.
Az intézmény alaptevékenysége: a teljes körű ellátást, ápolást, gondozást nyújtó intézményekben gondoskodnak az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetésről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásról, valamint lakhatásról.

A projekt alapvető célja a Fogyatékos Személyek Otthona Tass korszerűsítése és épületbővítése.
A projekt átfogó céljai a jelenleg működő szociális intézmény korszerűsítése, zsúfoltságának csökkentése és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása, az igénybevevők méltó életkörülményeinek megteremtése érdekében. Az érintett intézmény célcsoportjához tartozó társadalmi aktivitása, életminősége és a helyi életközösségben való aktív részvétel növelése. Akadálymentes gondozási környezet kialakítása, infrastrukturális feltételek javítása, eszközbeszerzés a hatékony és minőségi gondozás érdekében.
A projekt specifikus céljai a meglévő lakóépület korszerűsítése, bővítése, fogadóépület építése, akadálymentes gondozási környezet kialakítása.